Pro učitele

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“ — Jan Amos Komenský

Doporučení pro učitele

Respekt

Buďme našim žákům, kolegům, rodičům příkladem a partnery. Budeme-li respektovat my je, budou i oni respektovat nás.

Komunikace

Otevřené otázky Jak? Co? Proč? Kdo? Čím? jsou silným komunikačním nástrojem. Jejich použitím vytváříme druhé straně větší prostor pro odpověď, můžeme se tak více dozvědět. Nevytvářejme si domněnky, které mohou způsobovat komunikační šum. Používejme pozitivní formulace. Můžeme tak velice rychle získat pozornost žáků. V mailové komunikaci dodržujme její zásady a pokud je to vhodné, používejme emotikony. Všeho však s mírou;-)

Nebojme se používat on-line nástroje

Komunikujme s kolegy, kteří učí ve stejné třídě. Můžeme společně sdílet zkušenosti, propojovat znalosti z různých předmětů a také mít přehled o množství učiva, které mají žáci i z jiných předmětů. K plánování můžeme používat on-line nástroje a zajistit tak, že každý učitel, který v dané třídě učí, bude mít informace kdykoliv dostupné. 

On-line nástroje a technické vybavení

Používejme nástroje k tomu, k čemu jsou určené. Zajímejme se o technické vybavení našich žáků. Podporujme u studentů samostatnost, volme úlohy, aplikace a vybavení potřebné k jejich řešení tak, aby naše požadavky byly splnitelné. 

Digitální well-being

Hledejme rovnováhu v technologiích tak, aby jejich užití pro nás bylo efektivní. Při práci u počítače by po dvou hodinách měla následovat přestávka v práci. Notifikace aplikací na telefonu si můžeme nastavit tak, abychom nebyli rušeni při své práci. Většina telefonů také umožňuje v případě potřeby přepnutí do režimu „nerušit“ nebo „leteckého režimu“. 

Odkazy na jiné strÁnky

Kde se můžeme inspirovat

Kraje pro bezpečný internet
EDUin

Rozcestník #Učit online pro online výuku.

O2 chytrá škola

E-book „Vyznejte se v digitálním světě“ ke stažení na adrese www.o2chytraskola.cz/ebook

Tipy Pavla Hodála k rychlému rozjezdu Učebny Google v novém školním roce a celý jeho článek najdete zde.

 

Zásady e-mailové komunikace

Jak efektivně používat e-mail?

 • PŘEDMĚT – stručný, výstižný, neposíláme e-mail bez předmětu
 • ADRESÁT – e-mail posílejte co nejmenšímu okruhu lidí
 • KOPIE – Osobám uvedeným v kopii posíláte e-mail „jen pro informaci“, „na vědomí“. Nejsou přímými adresáty a nemusejí na e-mail odpovědět.
 • ODPOVĚDĚT VŠEM – Používejte jen v nutném případě a pouze po kontrole všech adres. Ať nejste potom překvapeni, kdo všechno e-mail obdržel!!!
 • PŘEPOSÍLÁNÍ – Umazávejte nepotřebný text. Pokud byl přidán nový účastník, je vhodné e-mail poslat celý a dostat ho „do obrazu“.
 • ODPOVĚĎ DO 2 DNŮ – snažte se na e-mail odpovídat do 2 dnů
 • DŮLEŽITÉ – Slouží k rychlé orientaci a přiděluje prioritu. Ve chvíli, kdy nastavíte vysokou důležitost příliš velkému množství zpráv, důležitost se pak ve výsledku stírá.  
 • STRUČNOST – stručně, výstižně, používejte odstavce
 • JEDEN E-MAIL = JEDNA INFORMACE – V jednom e-mailu posílejte pouze jednu informaci nebo informace spolu související.
 • PŘÍLOHY – Používejte standardní formáty, přednost dávejte uložení přílohy do on-line úložiště a poslání pak odkazu na přílohu.
 • POTVRZENÍ PŘÍJMU A SPLNĚNÍ – Čas schůzky vždy potvrzujte, potvrzujte také přijetí či splnění úkolu, ušetříte tak čas odesílateli. Pokud potřebujete, vyžádejte si potvrzení přijetí zpráv přímo v textu. Nepoužívejte k tomuto automatické funkce mailového klienta „Zaslat potvrzení o přečtení“, „zaslat potvrzení o doručení“. Tyto funkce může mít adresát vypnuté a stejně se pak nedozvíte, jestli si mail člověk skutečně přečetl. 
 • PODPIS – Nastavte si ve své mailové schránce podpis zpráv. U formální komunikace celý podpis včetně kontaktu, pro komunikaci uvnitř školy můžete použít zkrácený podpis.

 

Karty EDUin s koncetrátem dobrých rad a tipů