Pro studenty

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ — Dalajláma

Doporučení pro studenty

Komunikuj

Pro elektronickou komunikaci s učiteli používej školní G Mail účet. Na zprávy od učitele se snaž reagovat nejpozději do dvou dnů. Na e-mail, který máš zadaný ve Škole OnLine ti budou přicházet důležitá sdělení od třídního učitele a vedení školy. 

Aby učitel mohl plnit svoji úlohu, tak potřebuje od tebe zpětnou vazbu o tom, jak zvládáš probíranou látku a zda materiály, které připravil, jsou pro tebe srozumitelné a užitečné. 

Organizuj si čas

Svůj čas při on-line výuce si můžeš, alespoň částečně, zorganizovat. Měl by sis stanovit na každý den čas, který si vyhradíš pro učení. Úkoly by sis měl rozdělit podle priorit, například podle termínu odevzdání.

Hledej smysl

V on-line výuce na tebe po většinu času učitel nedohlíží. Jeho úloha je jiná než v běžné výuce. Měl by se tě snažit daným problémem provést, pomoci ti najít potřebné materiály a v případě, když bys něčemu neporozuměl, by ti měl být připraven pomoci. Snaž se uvědomit si, jaké informace a dovednosti získáš a kde a jak je případně budeš moci použít. Naučíš se tak lépe pracovat sám se sebou a rozvíjet svoji vnitřní motivaci. To znamená – nedělat věci pouze z povinnosti nebo za odměnu. Každodenní pokroky pak budou viditelnější a učení tě možná začne více bavit. 

Bezpečnost na internetu

Používej silná hesla, hlídej si, co a s kým na internetu sdílíš. Informace, fotky nebo videa, které publikuješ na internetu je téměř nemožné později kompletně odstranit. Jejich kopie se mohou dál nekontrolovatelně šířit bez tvého vědomí. Ověřuj si důvěryhodnost zdrojů, ze kterých čerpáš informace. 

Vyzkoušet si můžeš on-line kurz Buď safe online.

Digitální well-being

Po každých dvou hodinách práce u počítače nebo s telefonem je vhodné si dát přestávku. V případě mobilního telefonu je občas užitečné sledovat čas strávený jeho používáním. Můžeš se zamyslet, které konkrétní aplikace na telefonu používáš a zda bys alespoň část z tohoto času nemohl věnovat nějaké fyzické činnosti. 

Karty E-Bezpečí