Pro rodiče

„Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, křídla proto, aby mohly odletět a zase se vrátit.“

Spolupracujeme s rodiči

Komunikace

Rodiče mohou požádat o konzultaci s třídním učitelem, učiteli předmětů, které jejich dítě navštěvuje a vedením školy. Schůzka může proběhnou telefonicky, osobně nebo on-line prostřednictvím Google Meetu. Forma závisí na společné domluvě a odvíjí se od aktuální situace ve škole. Rodičům tímto způsobem nabízíme možnost zpětné vazby o vzdělávání jejich dítěte.

Informace

Pro evidenci matričních údajů žáků, předmětů, které jednotliví studenti navštěvují, průběžného i závěrečného hodnocení vzdělávání žáků používáme systém Škola OnLine. K těmto informacím máte jako rodiče přístup přes internet s použitím uživatelského jména a hesla. Přes tento systém jsou v případě potřeby zasílány i důležité informace od vedení školy a třídních učitelů.

Třídní schůzky také on-line

Naše škola pro Vás připravuje on-line třídní schůzky  prostřednictvím aplikace Google Meet

Mobilní telefon

Může se vám zdát, že svoje dítě vidíte příliš často s mobilním telefonem v ruce. Některé děti, možná už i většina, dnes namísto velkých stolních počítačů a notebooků upřednostňují při svém vzdělávání mobilní telefony.  Bavte se s dětmi o tom, k čemu telefon využívají a s jakým záměrem. Možná budete sami překvapeni, co všechno na nich dokáží udělat a dozvíte se něco nového, co budete moci pak sami také použít. Buďte dětem příkladem v tom, jak často telefon využíváte a jakým způsobem.

Podpora u rodičů

On-line výuka učí děti samostatnosti a podporuje u nich vnitřní motivaci. Dítě se učí vyhledávat, třídit a zpracovávat informace. Rozvíjí tak kritické myšlení a nezávislost. Alespoň částečně si může vyzkoušet rozhodovat o prioritách v pořadí prováděných úloh a časovém rozvrhu svého dne. Je mu předáno více odpovědnosti za řešení úloh, čímž také narůstá jeho vlastní odpovědnost. Množství informací však může dítě, zvláště z počátku, zatížit více časově i duševně než běžná výuka. Zprávy v médiích, obava o zdravotní stav, může u dítěte toto zatížení ještě umocnit. Zajímejte se o své dítě, zkuste nabídnout dítěti čas, který budete moci strávit společně, a ptejte se ho, co se mu ten den podařilo. Pokud je to v domácnosti organizačně možné, můžete ho v období změn podpořit i tím, že si bude moci samo vybrat, se kterými činnostmi bude v domácnosti pomáhat a bude si moci aspoň částečně určit kdy. 

Vnitřní motivace

Při běžné výuce ve škole je ve třídě přítomen učitel, který vysvětluje probíranou látku, pomáhá se zápisem a vysvětluje zadání úkolů. Při on-line výuce může nepřítomnost učitele způsobit u dítěte pocit, že je na vše samo. Učitel není tolik v popředí a stává se pro studenty spíše průvodcem. Nad školní činností dítěte není stálý dohled, může se vytrácet pocit povinnosti a narůstají nároky na vlastní zodpovědnost. Spolupráce rodičů a učitelů by měla vést k tomu, aby si dítě samostatně začalo uvědomovat a chápat smysl učení. Zvláště na začátku, kdy se nemusí všechno na poprvé podařit, ho můžete podpořit svoji zvýšenou pozorností a trpělivostí. Můžeme mu tak pomoci najít a uvědomit si dílčí úspěchy. 

Odkazy na stránkY třetích stran

Kde se můžete inspirovat

Karty EDUin s koncetrátem dobrých rad a tipů