Jaké je složení krve? Kdy proběhla první transfuze? Kolik máme krevních skupin a jak zastoupené jsou v populaci? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se dozvěděli žáci semináře z biologie a ostatní zájemci při poslechu dechberoucího výkladu paní doktorky Celerové.

Dárcovství krve má v našich zemích dlouhou tradici. Mnoho lidí v ní pokračuje a chodí krev pravidelně darovat. Občas však nestačí ani to a je nutné žádat další a další dobrovolníky, aby se přišli o trochu své životodárné tekutiny podělit. Situaci také komplikuje pandemie. Dárci, kteří prodělali covid-19, v sobě mají protilátky, díky čemuž se jejich krev stává ještě cennější. Pandemie se negativně podepsala na množství darované krve, a naopak také na její spotřebě.

Na závěr setkání proběhla živá diskuse o podmínkách kladených na krevní dárce, o jejich zdravotním stavu i frekvenci dárcovství. Paní primářka zmínila rovněž možná rizika spojená s krevními transfuzemi i fakt, jak pečlivě je krevní skupina pacienta hlídána. Řeč přišla také na rakovinu, rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost tohoto onemocnění i na prevenci.

Paní primářce patří velký dík za to, že si udělala ve svém nabitém rozvrhu čas a umožnila nám nahlédnout do oblasti hematologie a transfuzního lékařství a těšíme se na příští setkání snad již ve škole.

MUDr. Jarmila Celerová

je primářkou Krevní banky FN u sv. Anny v Brně a ex­terní pedagožkou – vyučuje zdravotní laboranty na SZŠ a VOŠZ na Lipové ulici v rámci oblasti Hematolo­gie a transfuzní služby, dále přednáší trans­fuzní lékařství v Národním centru ošetřovatelství a nelé­kařských zdravotnických oborů v Brně. Zajišťuje také pohotovostní služby na Doléčovacím a rehabili­tačním oddělení v Novém Lískovci v rámci FN u sv. Anny. Především je však absolventkou Gymnázia Vídeňská!